Identitus Fördomsspel – det diskuterande spelet

Identitus Fördomsspel är ett spelet för att trigga igång diskussioner och samtidigt hjälpa oss att förstå och lära oss mer om oss själva, andra och varandra. En annan viktig del är att vidga begreppet ”vi”.1617475-group-of-students-in-classroomIdentitus Fördomsspel finns i två olika varianter, dels i en variant som riktar sig till skolor, dels en variant som riktar sig till företag och organisationer. Spelet är ett diskussionsspel med syfte att väcka tankar och också fungera som incitament för olika diskussioner.I varianten som riktar sig till skolor diskuteras frågor som till exempel om vad man tycker om sitt snor och hur man känner inför en fästing som sitter fast på ens kropp. Så småningom kommer man även in på mer djupgående ämnen som till exempel i vilken grad man känner sig som ungdom samt i vilken utsträckning man identifierar sig med sin hudfärg.När man köper skolpaketet av Identitus Fördomsspel ingår förutom en klassuppsättning spel också en lärarhandledning. Spelet riktar sig till högstadiet, gymnasiet och olika typer av vuxenutbildningar.Det finns som sagt också en version av Identitus Fördomsspel som riktar sig till företag och organisationer som till exempel kan vara ett utmärkt verktyg i mångfaldsarbete eller som en del av utvecklingsprocessen i en arbetsgrupp.Spelet består av tre olika avsnitt där man i första avsnittet diskuterar saker som bryter mot våra gängse normer. I det andra avsnittet diskuteras vår egen identitet samt hur olika typer av grupptillhörighet skapas. Det tredje och sista avsnittet tar upp och diskuterar våra reaktioner på människor som på ett eller annat sätt bryter mot de normer som finns i samhället.Om man som antingen skolledare, som avdelningschef i landsting eller kommun eller som någon form av chef i ett företag känner det är dags att diskutera ämnen som normalt inte diskuteras är Identitus Fördomsspel ett alldeles utmärkt sätt att göra detta på.